G-P5XGJTDZMS

 

 

 

 

 

OM KLUBB FRISTADEN

 

Den ideella föreningen ”Klubb Fristaden” bildades hösten 2020 med syfte att stötta och driva den dagliga verksamheten i boxen.

I juni 2021 bildades bolaget ”Fristaden Unite AB” och tog över verksamheten från de ursprungliga grundarna till CrossFit Fristaden i form av hyresavtal och inventarier. Föreningen Klubb Fristadens position och uppgift är sedan dess att rekrytera och utbilda coacher, arrangera tävlingen Fristaden Open, ordna gemensamhetsskapande aktiviteter såsom klubbfester, Murph, insamling till Musikhjälpen, workshops för coacher och medlemmar. I föreningens planering ligger även uppdraget att skapa ungdoms- och barnträning för att säkra återväxten. Klubb Fristaden hyr in sig i bolagets lokaler för att driva den dagliga verksamheten.

 

Under året 2021 har föreningen förutom all coachutbildning arrangerat succén ”Fristaden Open” för första gången, med 50 deltagande lag från hela Mellansverige. En succé som vi hoppas utveckla och upprepa 15-16 oktober 2022. Fristaden Open har även fått ett väldigt fint och viktigt stöd av Eskilstuna Kommun då ”Visit Eskilstuna” och ”Eskilstuna Evolution” har tagit föreningen under sina vingar och bidragit med ekonomiskt stöd till tävlingen.

Föreningen arrangerade under februari och mars den tre veckor långa CrossFit Open tillsammans med resten av CrossFit-världen. Ett mycket uppskattat och viktigt årligt event där våra fantastiska medlemmar visade sig från sin bästa sida.

Under året har föreningen även blivit medlemmar i Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganistation, vilket ger föreningen möjlighet till kontinuerlig föreningsutveckling. Klubb Fristaden är nu också en stödberättigad förening i Eskilstuna Kommun.

 

Föreningen står för

 • Träningsupplägg och pass
 • Rekrytering och utbildning av coacher
 • Lokalvård och utveckling
 • Tävlingen ”Fristaden Open”
 • Baskurs och medlemsrekrytering
 • Murph, Klubbmästerskap och andra aktiviteter för att stärka gemenskapen bland medlemmar
 • CrossFit affiliaten

Bolaget står för

 • Avtal med tredje part
 • Leasing av utrustning
 • Hyresavtal
 • Inköp av material

 

 

STYRELSEN:

Ordförande: Mikael Danielsson

Vice ordförande: Magnus Gustavsson

Kassör : Pernilla Danielsson

Sekreterare: Mita Ejdetjärn

Verksamhetsutveckling: Helena Linde

Lokalvård: Pernilla Danielsson & Mita Ejdetjärn

Coacher: Helena Linde

Material: Andreas Eriksson

Tävlingsadmin: Adrian Eklund,  & Mikael Danielsson

 

Valberedning: Lisa Björling & Johan Kårehag

 

 
 
 
Snyggingarna på Bilden är en skön samling människor som äger och driver boxen för att de helt enkelt inte kan vara utan den och vill att Ni ska ha en härlig box att träna och utvecklas i.