Dagens pass – Är grunden i vårt passutbud och erbjuds flera gånger i veckan. Passen är baserade på en modifiering av Misfits boxprogrammering innehållande träningscykler med olika fokus. Under passen får du en tydlig vägledning av aktuell coach i hur du bäst tränar säkert och effektivt. Passen ger möjlighet att förbättra din rörlighet, styrka och kondition.

 

Söndagstjänst – Dessa pass vänder sig till dig som behärskar de allra flesta momenten i crossfit. Du förutsätts att självständigt kunna värma upp innan passet och ha egna förslag på anpassningar vid behov. Passen innebär en utmaning i viktval såväl som ansträngningsgrad. Under passet är coachen med och tränar själv.

 

Gymnastics- Passen syftar till att utveckla de kroppsbaserade och gymnastiska momenten i din crossfitträning. Under passen ges det möjlighet att utveckla styrka, uthållighet och teknik. Coachen möter upp och anpassar övningarna utifrån din nivå och ditt behov. Passen avslutas med en WOD av olika slag med fokus på gymnastikdelen. 

 

Teampass – Under dessa pass jobbar du i par eller i lag för gemensamt ta sig an passets träningsutmaning.

 

Pop up-pass – Förekommer sporadiskt under terminen och kan ha skiftande innehåll, men alltid med koppling till träning och utveckling.