G-P5XGJTDZMS
1200×400 frame 24
barbell
1200×400 frame 1
1200×400 frame 18
1200×400 frame 32
1200×400 frame 6
1200×400 frame 26
1200×400 frame 30
1200×400 frame 7
1200×400 frame 9
1200×400 frame 10
1200×400 frame 27
crossfit-slider-undersidorna
1200×400 frame 22
1200×400 frame 11
1200×400 frame 28
1200×400 frame 29
1200×400 frame 12
1200×400 frame 14
1200×400 frame 13
1200×400 frame 15
1200×400 frame 16
1200×400 frame 17
1200×400 frame 19
1200×400 frame 20
1200×400 frame 21
1200×400 frame 23

 

CrossFit Gruppträning

Dagens pass / Workout Of the Day (WOD) – Är grunden i vårt passutbud och erbjuds flera gånger i veckan. Passen är baserade på en modifiering av Misfits boxprogrammering innehållande träningscykler med olika fokus. Under passen får du en tydlig vägledning av aktuell coach i hur du bäst tränar säkert och effektivt. Passen ger möjlighet att förbättra din rörlighet, styrka och kondition.

Söndagstjänst – Dessa pass vänder sig till dig som behärskar de allra flesta momenten i crossfit. Du förutsätts att självständigt kunna värma upp innan passet och ha egna förslag på anpassningar vid behov. Passen innebär en utmaning i viktval såväl som ansträngningsgrad. Under passet är coachen med och tränar själv.

Gymnastics Passen syftar till att utveckla de kroppsbaserade och gymnastiska momenten i din crossfitträning. Under passen ges det möjlighet att utveckla styrka, uthållighet och teknik. Coachen möter upp och anpassar övningarna utifrån din nivå och ditt behov. Passen avslutas med en WOD av olika slag med fokus på gymnastikdelen. 

Teampass – Under dessa pass jobbar du i par eller i lag för gemensamt ta sig an passets träningsutmaning.

Pop up-pass – Förekommer sporadiskt under terminen och kan ha skiftande innehåll, men alltid med koppling till träning och utveckling.